myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Voit hankkia sovelluksen tästä !

myForest on monipuolinen sovellus yksittäisten metsikkökuvioiden sekä metsätilan nykyisen ja tulevaisuuden puuston arviointiin. Sovelluksella voidaan myös havainnollistaa miten hakkuutoimet ja puuston kasvatus muuttavat metsikkönäkymää sekä arvioida puukaupasta kertyviä tuloja.
Seuraavat esimerkit on tehty Mallitilan metsikkökuvioilla. Esittelyversion asennuksen yhteydessä Mallitilan kuviot asentuvat demoaineistoksi.
  myForest soveltuu joustavuutensa ansiosta erityisen hyvin :
• puunhankintaorganisaatioille ja metsäpalveluyrittäjille. Visulisoimalla ehdotetut hakkuutoimenpiteet voidaan tarjota metsänomistajalle ennakkokäsitys metsikkönäkymän muutoksesta ja puunmyyntituloista. Näin voidaan lisätä erityisesti passiivisten, metsätuloista riippumattomien metsänomistajien kiinnostusta puukauppaan.
• asiantunteville, omatoimisille metsänomistajille. Yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) puuston tilavuus ja arvo voidaan määrittää, kun metsäalueen metsikkökuviot talletetaan samaan hakemistoon ja muodostetaan näin kuviotietokanta.
• kunnille ja muille julkisyhteisöille esim. kaupunkimetsissä suoritettavien hakkuiden demonstrointiin.