myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
myForest on monipuolinen sovellus yksittäisten metsikkökuvioiden sekä metsätilan nykyisen ja tulevaisuuden puuston arviointiin. Sovelluksella voidaan myös havainnollistaa miten hakkuutoimet ja puuston kasvatus muuttavat metsikkönäkymää sekä arvioida puukaupasta kertyviä tuloja.
Voit hakea esittelyversion tai esitteen tästä.

Sovelluksen voit hankkia tästä.
   myForest soveltuu joustavuutensa ansiosta erityisen hyvin :
• puunhankintaorganisaatioille ja metsäpalveluyrittäjille. Visulisoimalla ehdotetut hakkuutoimenpiteet voidaan tarjota metsänomistajalle ennakkokäsitys metsikkönäkymän muutoksesta ja puunmyyntituloista. Näin voidaan lisätä erityisesti passiivisten, metsätuloista riippumattomien metsänomistajien kiinnostusta puukauppaan.
• asiantunteville, omatoimisille metsänomistajille. Yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) puuston tilavuus ja arvo voidaan määrittää, kun metsäalueen metsikkökuviot talletetaan samaan hakemistoon ja muodostetaan näin kuviotietokanta.
• kunnille ja muille julkisyhteisöille esim. kaupunkimetsissä suoritettavien hakkuiden demonstrointiin.