myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Kuviotietokantaa tarvitaan yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) nykyisen ja tulevaisuuden puuston arviointiin. Kuviotietokanta muodostetaan tallettamalla metsäalueen metsikkökuviot samaan hakemistoon, joka on nimetty esim. metsäalueen nimen mukaan. Talletushakemisto näkyy vasemmalla Ohje - painikkeen alapuolella.

Yksityiskohtaisempaa tietoa saadaan Grafiikka - painikkeella (kuva alhaalla) ja edelleen Taulukot - painikkeella.