myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Tällä kuviolla poistetaan ylispuuhakkuussa vuonna 2023 kuusitaimikon päältä koivut. Aluksi puustoa on kasvatettu 5 vuotta. Kasvatuksen jälkeen on hakattu ajourat ja poistettu koivut. Hakkuun jälkeen ylispuista vapautettua kuusitaimikkoa on kasvatettu 20 vuotta. Kuvion hakkuukertymäksi mahdollisessa puukaupassa vuonna 2023 arvioidaan 109 m3/ha. Tämän kuvion osalta on luotu esimerkinomaisesti kuvioraportti.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Merkillepantavaa on kuusitaimikon nopea kasvu ylispuiden poiston ja kasvatuksen jälkeen.