myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Ylispuuhakkuussa poistetaan kuusitaimikon päälle jätetyt koivut. Puustoa on kasvatettu 5 vuotta (2018 -> 2023), hakattu ajourat ja poistettu koivut. Lopuksi kuusitaimikkoa on kasvatettu 20 vuotta (2023 -> 2043). Mahdollisessa puukaupassa kuviolta kertyy puuta 288 m3 ja tuloja 7300 €.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Merkillepantavaa on taimikon nopea kasvu ylispuiden poiston ja kasvatuksen jälkeen.