myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta


Sovelluksen yksittäiskappaleen hinta laskee hankittavien ohjelmalisenssien lukumäärän kasvaessa. Sovellukseen voidaan joissain tapauksissa liittää uusia ominaisuuksia. Tällöin kustannuksista sovitaan erikseen.


Sovelluksesta on kolme versiota. Kaikkiin versioihin sisältyy demonstraatioaineistona Mallitilan 7 metsikkökuviota.
esittelyversio   (myForest Reader)   :   asennustiedoston voi ladata esittelyversiosivulta.
        - voi tutustua sovelluksen ominaisuuksiin (myös kuviotietokantaan).
        - voi tutustua perus - tai laajalla ohjelmaversiolla luotuun aineistoon, eli kaikkiin metsikkökuvioihin ja kuvioilla suoritettuihin toimenpiteisiin.
        - ei voi tallettaa uusia metsikkökuvioita, ei rekisteröintiä, maksuton.
perusversio   :   puuston kasvatuksen ja hakkuutoimien visualisointi sekä hakkuutulojen arviointi.
        - kunnille ja muille julkisyhteisöille kaupunkimetsiin yksittäisille metsikkökuvioille suunniteltujen hakkuiden demonstrointiin.
        - puunhankintaan lisäämään passiivisten metsänomistajien kiinnostusta puukauppaan.
        - uuden aineiston ts. metsikkökuvioiden talletus edellyttää sovelluksen rekisteröintiä, rekisteröintimaksu 600 € + alv.
laaja versio   :   perusversio + kuviotietokanta.
        - nykyisen ja tulevaisuuden puuston arviointiin omatoimisille metsänomistajille, metsätilan ostoa harkitseville sekä metsäpalveluyrittäjille.
        - korvaamaan tai täydentämään perinteistä, joskus hieman vaikeaselkoista metsäsuunnitelmaa.
        - uuden aineiston ts. metsikkökuvioiden talletus edellyttää sovelluksen rekisteröintiä, rekisteröintimaksu 800 € + alv.
Sovelluksesta voi kirjoittaa ruutuun palautetta. Sovellus tilataan kirjoittamalla ruutuun tilaajan nimi, postiosoite, asennusväline (DVD-levyke tai muistitikku) ja ohjelmaversio (perus tai laaja). Tilausvarmistuksen jälkeen lähetetään kirjattuna lähetyksenä asennusväline, rekisteröintitunnus ja lasku rekisteröintimaksua varten.
 Tilausvarmistusta varten esim. tilaajan sähköpostiosoite