myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Sovelluksen yksittäiskappaleen hinta laskee hankittavien ohjelmalisenssien lukumäärän kasvaessa.

Sovellukseen voidaan joissain tapauksissa liittää uusia ominaisuuksia. Tällöin kustannuksista sovitaan erikseen.
myForest - sovelluksesta on kolme versiota. Kaikkiin ohjelmaversioihin sisältyy demonstraatioaineistona Mallitilan 7 metsikkökuviota.
esittelyversio = myForest Reader   :   ei voi tallettaa uusia metsikkökuvioita eikä muuttaa (paitsi Mallitilan) kuvioilla suoritettuja toimenpiteitä.
      - voi tutustua sovelluksen ominaisuuksiin (myös kuviotietokantaan).
      - voi tutustua perus - tai laajalla ohjelmaversiolla luotuun aineistoon, eli kaikkiin metsikkökuvioihin ja kuvioilla suoritettuihin toimenpiteisiin.
      - ei rekisteröintiä, maksuton, asennustiedoston voi ladata esittelyversiosivulta
perusversio   :   puuston kasvatuksen ja hakkuutoimien visualisointi sekä hakkuutulojen arviointi. Soveltuu esim.
      - kunnille ja muille julkisyhteisöille kaupunkimetsiin yksittäisille metsikkökuvioille suunniteltujen hakkuiden demonstrointiin.
      - puunhankintaan lisäämään passiivisten metsänomistajien kiinnostusta puukauppaan.
                            Uuden aineiston ts. metsikkökuvioiden talletus edellyttää sovelluksen rekisteröintiä, rekisteröintimaksu 600 € + alv.
laaja versio   :   perusversio + kuviotietokanta. Soveltuu esim.
      - metsätilan ostoa harkitseville, metsäpalveluyrittäjille ja omatoimisille metsänomistajille metsätilan nykyisen ja tulevaisuuden puuston arviointiin.
      - korvaamaan tai täydentämään perinteistä, joskus hieman vaikeaselkoista metsäsuunnitelmaa.
                            Uuden aineiston ts. metsikkökuvioiden talletus edellyttää sovelluksen rekisteröintiä, rekisteröintimaksu 800 € + alv.
Sovelluksesta voi kirjoittaa palautetta tekstiruutuun. Sovellus hankitaan kirjoittamalla tekstiruutuun tilaajan nimi, postiosoite ja ohjelmaversio (perus - tai laaja versio). Tilausvarmistuksen jälkeen lähetämme postiosoitteeseen kirjattuna lähetyksenä asennus DVD - levykkeen, rekisteröintitunnukset ja laskun rekisteröintimaksua varten.
tilausvarmistusta varten esim. tilaajan sähköpostiosoite