myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Edellä suoritetussa ylispuuhakkuussa poistetaan ajourien hakkuun yhteydessä kuusitaimikon päältä koivut. Hakkuu tehdään miestyönä, joten ajourien leveydeksi voidaan asettaa 4 m ja urien väliksi 30 m. Mahdollisessa puukaupassa kuvion hakkuukertymä on 109 m3/ha. Ajourien hakkuun ja puulajin poiston lisäksi on mahdollista tehdä vielä puuston ylä- tai alaharvennus, mutta siihen ei ole tällä kuviolla tarvetta.