myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Ennen harvennushakkuuta uuden metsikkökuvion (varttunut kasvatusmetsä) puustoa kasvatetaan 5 vuotta. Kasvatuksen jälkeen on hakattu ajourat ja suoritettu alaharvennus. Harvennuksen jälkeen puustoa kasvatetaan 20 vuotta. Mahdollisessa puukaupassa v.2023 kuvion hakkuukertymäksi ennakoidaan 445 m3 ja kertymän arvoksi noin 10300 €.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043 ja alakuvassa vertailun helpottamiseksi näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Voidaan havaita, että puusto harvenee ja järeytyy merkittävästi tarkastelujakson aikana.