myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Tässä simuloidaan puuston harvennusta vuonna 2023. Ennen harvennusta edellä luodun uuden metsikkökuvion puustoa on kasvatettu 5 vuotta. Kasvatuksen jälkeen hakataan ajourat ja alaharvennetaan puustoa. Lopuksi puustoa kasvatetaan 20 vuotta vuoteen 2043. Kuvion hakkuukertymäksi mahdollisessa puukaupassa vuonna 2023 ennakoidaan 120 m3/ha.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa vertailun helpottamiseksi näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Puusto järeytyy merkittävästi tarkastelujakson aikana ja myös puuston määrä kasvaa vaikka puuta hakataan 120 m3/ha.