myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Hakkuutavan valinnan jälkeen puuston kasvatus ja hakkuutoimenpiteet suoritetaan painikkeilla, jotka ovat kuvan yläosassa keskellä. Toimenpide voidaan perua Peru-painikkeella. Kuvassa vasemmalla ylhäällä kuviolista. Listan alapuolella pylväsgrafiikka havainnollistaa kuviotietokantaa. Lista ja tietokanta koostuvat yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) kuvioista.
Kuvan keskellä otos puustosta (50 m * 200 m = 1 ha) edellä suoritetun harvennushakkuun ja puuston kasvatuksen jälkeen v.2043.
Alempana vertailun helpottamiseksi otos puustosta ennen toimenpiteitä v.2018. Puut merkitään otoksiin puulajeittain eri värisillä pisteillä.