myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Hakkuutavan valinnan jälkeen puuston kasvatus ja hakkuutoimenpiteet suoritetaan painikkeilla, jotka ovat kuvan yläosassa keskellä. Toimenpide perutaan punaisella Peru - painikkeella. Puut merkitään puulajeittain eri värisillä pisteillä 1 ha otoksiin kuvion puustosta.
Kuvan alaosassa 50m * 200 m = 1 ha otos puustosta ennen toimenpiteitä ja ylempänä edellä suoritetun harvennushakkuun jälkeen.
Kuvassa vasemmalla pylväsgrafiikassa on tietoja kuviotietokannasta, joka koostuu yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) kuvioista.