myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Edellä suoritettu varttuneen kasvatusmetsän harvennushakkuu tehdään hakkuukoneella. Ajourien leveydeksi valitaan 4 m ja urien väliksi 20 m. Puustoa alaharvennetaan siten, että hakkuukertymäksi saadaan 120 m3/ha. Mahdollisessa puukaupassa kuvion hakkuukertymä on 445 m3. Kuviolla voidaan myös tavanomaisen alaharvennuksen sijaan simuloida puuston yläharvennusta.