myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Tällä kuviolla uudistushakkuumenetelmänä on siemenpuuhakkuu. Jos uudistushakkuuta ei haluta jostain syystä tehdä, vaihtoehtona voisi olla esim. pienaukko- ja poimintahakkuu. Puustoa on kasvatettu ennen siemenpuuhakkuuta 5 vuotta ja hakkuun jälkeen 20 vuotta. Kuvion hakkuukertymäksi mahdollisessa puukaupassa vuonna 2023 arvioidaan 307 m3/ha.
Yläkuvassa 1 ha näkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Sovellus ei huomioi yläkuvassa mahdollista taimikkoa, joka kehittyy hakkuualalle luontaisesti siemenpuuhakkuun jälkeen 2023 - 2043.