myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Harvennushakkuusta kertyvät tulot voidaan arvioida puukauppalomakkeella. Hakkuu on toteutettu hakkaamalla ajourat ja alaharventamalla puustoa. Puukaupaan sisältyvät puutavaralajit voidaan valita ja oletushintoja muuttaa. Puukauppalomakkeen alaosassa on visualisoitu 1 ha otos hakkuukertymästä.