myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Edellä suoritettu uudistushakkuu toteutetaan siemenpuuhakkuuna. Hakkuualalle jätetään mäntyjä 50 kpl/ha. Mahdollisessa puukaupassa kuvion hakkuukertymä on 304 m3/ha.

Siemenpuuhakkuun asemasta hakkuumenetelmäksi voidaan valita esim. avohakkuu tai kaistalehakkuu.