myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Edellä suoritettu uudistushakkuu toteutetaan siemenpuuhakkuuna. Hakkuualalle jätetään mäntyjä 50 kpl/ha. Mahdollisessa puukaupassa hakkuukertymä on 307 m3/ha.

Siemenpuuhakkuun asemasta hakkuumenetelmäksi voidaan valita esim. avohakkuu tai kaistalehakkuu.