myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Edellä suoritetussa pienaukko- ja poimintahakkuussa poistetaan poimintahakkuun osalta etupäässä suurimpia puita 100 m3/ha. Poimintahakkuu voidaan tehdä itsenäisenä toimenpiteenä tai sen yhteydessä voidaan tehdä (kuten tällä kuviolla) pienaukkohakkuu. Mahdollisessa puukaupassa kuvion hakkuukertymä on 130 m3/ha.