myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Ylispuuhakkuusta kertyvät tulot arvioidaan puukauppalomakkeella. Hakkuu on toteutettu hakkaamalla ajourat ja poistamalla koivut kuusitaimikon päältä. Koivurunkojen laatu arvioidaan keskinkertaista huonommaksi. Näin ollen tukkipuusta ennakoidaan siirtyvän kuitupuuhun 10 % laatuvirheiden vuoksi.

Tämän kuvion osalta on luotu esimerkinomaisesti kuvioraportti, johon on liitetty puukauppalomakkeella arvioidut tulot.