myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta


Puuston ikä asetetaan 1. kasvatuksen yhteydessä.

Tässä havainnollistetaan puuston 1. kasvatusta ennen edellä suoritettua harvennushakkuuta. Kasvatusajaksi valitaan 5 vuotta. Näin simuloidaan mitatut puustotiedot vuodelta 2018 harvennushakkuun ajankohtaan vuoteen 2023.


Tässä puuston 2. kasvatus tehdään v. 2023 edellä suoritetun puuston alaharvennuksen jälkeen. Kasvatusajaksi valitaan 20 vuotta.