myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta


Puuston ikä asetetaan 1. kasvatuksen yhteydessä.

Tässä puuston 1. kasvatus tehdään ennen edellä suoritettua harvennushakkuuta. Kasvatusajaksi valitaan 5 vuotta. Näin simuloidaan mitatut puustotiedot vuodelta 2018 harvennushakkuun ajankohtaan vuoteen 2023.


Tässä puuston 2. kasvatus tehdään edellä suoritetun harvennushakkuun jälkeen vuonna 2023. Valitsemalla kasvatusajaksi 20 vuotta puustotiedot simuloidaan vuoteen 2043.