myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Käytäväharvennusta voidaan soveltaa lähinnä puuston ensiharvennukessa. Käytäväharvennus edellyttää ajourien hakkaamista ja runkoluvuksi vähintään 1800 kpl/ha. Käytäväharvennuksen jälkeen kuviolla ei voi suorittaa muita hakkuutoimenpiteitä. Tässä kuvion hakkuukertymä on 50 m3/ha, kun ajourien leveys on 4 m, uraväli 20 m ja harvennuskäytävän leveys 2 m, käytävien väli 10 m.