myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Käytäväharvennusta voidaan soveltaa lähinnä puuston ensiharvennukessa. Käytäväharvennus edellyttää ajourien hakkaamista ja runkoluvuksi vähintään 1800 kpl/ha. Käytäväharvennuksen jälkeen kuviolla ei voi suorittaa muita hakkuutoimenpiteitä. Tässä kuvion hakkuukertymä on 50 m3/ha, kun ajourien leveys on 4 m, uraväli 20 m ja harvennuskäytävän leveys 2 m, käytävien väli 10 m.