myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
myForest luo uuden metsikkökuvion muutaman helposti mitattavan puustotunnuksen
     - keskiläpimitta,   keskipituus,   pohjapinta-ala
perusteella. On suositeltavaa, että tunnukset arvioidaan maastossa mutta ne voidaan myös lukea esim. metsäsuunnitelmasta. Sovellus määrittää puuston runkoluvun sekä luo kuvion puustosta otoksen ja metsikkönäkymän (50 m * 200 m = 1 ha). Sovellus selvittää puuston tilavuuden ja arvon puutavaralajeittain. Puuston ikä annetaan kasvatuksen yhteydessä.

Puustotunnukset ovat tällä kuviolla vuodelta 2018. Talletuksen jälkeen puustoa kasvatetaan vuoteen 2023. Kasvatuksen jälkeen kuviolla suoritetaan harvennushakkuu.

Kun yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) kuviot talletetaan samaan hakemistoon, voidaan muodostaa kuviotietokanta.

Sovelluksen esittelyversiolla (myForest Reader) uusia kuvioita voi luoda mutta kuvioita ei voi tallettaa !