myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
myForest - sovellus luo uuden metsikkökuvion helposti mitattavien puustotunnusten
   - keskiläpimitta
   - keskipituus
   - pohjapinta-ala
perusteella. On suositeltavaa, että tunnukset arvioidaan kuviokäynnillä maastossa mutta ne voidaan myös lukea esim. metsäsuunnitelmasta.

Sovellus määrittää puuston runkoluvun sekä luo kuvion puustosta 50 m * 200 m = 1.0 ha otoksen ja metsikkönäkymän. Sovellus selvittää puuston tilavuuden ja arvon puutavaralajeittain. Puuston ikä annetaan kasvatuksen yhteydessä. Tällä kuviolla puustotunnukset ovat vuodelta 2018. Talletuksen jälkeen puustoa kasvatetaan vuoteen 2023. Kasvatuksen jälkeen kuviolla suoritetaan harvennushakkuu.

Kuvioista voidaan muodostaa kuviotietokanta, kun yhtenäisen metsäalueen (esim. metsätilan) metsikkökuviot talletetaan samaan hakemistoon.

Sovelluksen esittelyversiolla (myForestReader) uusia kuvioita ei voi tallettaa muistiin !