myForest
(c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus harvennushakkuiden, uudistushakkuiden ja
poimintahakkuiden visualisointiin sekä metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennushakkuu
Ylispuuhakkuu
Uudistushakkuu
Poimintahakkuu
Toimenpiteet
  - ala- tai yläharvennus
  - puulajin poisto
  - käytäväharvennus
  - siemenpuuhakkuu
  - avohakkuu
  - kaistalehakkuu
  - pienaukkohakkuu
  - poimintahakkuu
  - puuston kasvatus
Puukauppa 1 ja 2
Puukauppa 3
Puukauppa 4
Raportti
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Poimintahakkuu on lähinnä vaihtoehto päätehakkuulle, jos päätehakkuuta ei jostain syystä haluta tehdä. Tässä puustoa on kasvatettu 5 vuotta vuoteen 2023 ja suoritettu pienaukko- ja poimintahakkuu. Lopuksi puustoa on kasvatettu 20 vuotta vuoteen 2043. Mahdollisessa puukaupassa v.2023 kuvion hakkuukertymäksi ennakoidaan 100 m3/ha.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Voidaan havaita, että pienaukko- ja poimintahakkuun ei ennakoida muutavan metsikkönäkymää kovinkaan paljon tarkastelujakson aikana.