myForest (c)   EasyBit Oy
monipuolinen ja helppokäyttöinen sovellus metsikkökuvioiden ja metsätilan puuston arviointiin
sekä kasvatus-, uudistus- ja poimintahakkuiden visualisointiin
VALITSE SIVU
Etusivu
Uusi metsikkökuvio
Harvennus
- puukauppa
Ylispuu
- puukauppa
- kuvioraportti
Pienaukko ja poiminta
- puukauppa
Uudistus
- puukauppa
Toimenpiteet
- puuston kasvatus
- ala- tai yläharvennus
- puulajin poisto
- käytäväharvennus
- siemenpuuhakkuu
- avohakkuu
- kaistalehakkuu
- pienaukkohakkuu
- poimintahakkuu
Kuviotietokanta
Esite ja esittelyversio
Sovelluksen hankinta
Tässä simuloidaan pienaukko- ja poimintahakkuuta. Hakkuumenetelmän vaihtoehtona voisi olla lähinnä uudistushakkuu. Puustoa on kasvatettu ennen hakkuuta 5 vuotta ja hakkuun jälkeen 20 vuotta. Pienaukko- ja poimintahakkuu voidaan myös suorittaa itsenäisinä toimenpiteinä tai puulajin poistoon yhdistettynä. Kuvion hakkuukertymän mahdollisessa puukaupassa vuonna 2023 ennakoidaan olevan 130 m3/ha.
Yläkuvassa 1 ha metsikkönäkymä toimenpiteiden jälkeen v.2043. Alakuvassa näkymä ennen toimenpiteitä v.2018.
Metsikkönäkymän ei ennakoida muuttuvan kovinkaan paljon tarkastelujakson aikana vaikka etupäässä suurinta puustoa hakataan 130 m3/ha.